Σελίδες

ΜΑΝΗ - ΠΟΛΕΙΣ,ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
      Xαλκογραφία:  ΤΑΙΝΑΡΟ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ 
1688, ODapper      

Φωτογραφία  - Εικόνα: ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,  ο Περίοπτος ναός του Αγ. Σπυρίδωνος   

ΑΠΟ  ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  ΜΑΝΗΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ  ΔΡ. ΜΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΝ  

      ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗ (ΠΟΛΕΙΣ - ΧΩΡΙΑ- ΞΕΜΟΝΙΑ Κ.Α.) ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ : ΚΑΣΤΡΑ, ΝΑΟΥΣ, ΠΥΡΓΟΥΣ, ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ :      

 ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

ΟΙΚΙΣΜΟΙ  ΤΗΣ  ΜΑΝΗΣ 


      ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ :      ΑΠΟΓΡΑΦΗ  2011

ΔΗΜΟΣ     ΔΥΤΙΚΗΣ      ΜΑΝΗΣ 
(Έδρα: Καρδαμύλη)                    6.945


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΙΑΣ
2.246
Τοπική Κοινότητα Αβίας
611Αβία,η
281Ακρογιάλιον,το
139Μεγάλη Μαντίνεια,η
191
Τοπική Κοινότητα Αλτομιρών
47Αλτομιρά,τα
47

Τοπική Κοινότητα Δολών
392Άνω Δολοί,οι
82Γερανού,το
9Καλιαναίικα,τα
59Κάτω Δολοί,οι
141Κιτριαί,αι
101

Τοπική Κοινότητα Κάμπου
422Κάμπος,ο
372Οροβάς,ο
24Πλάτωμα,το
25Τούμπια,τα
1
Τοπική Κοινότητα Κέντρου
154Ανατολικόν,το
38Βόρειον,το
57Κέντρον,το
17Χώρα Γαϊτσών,η
42
Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων
44Δένδρα,τα
6Κρύα Βρύση,η
8Πηγάδια,τα
3Ριζανά,τα
27
Τοπική Κοινότητα Σταυροπηγίου
427Μάλτα,η
100Σταυροπήγιον,το
327
Τοπική Κοινότητα Σωτηριανίκων
149Δροσοπηγή,η
0Κουρής,ο
18Σωτηριάνικα,τα
83Χαραυγή,η
48

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
4.699
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
331Άγιος Δημήτριος,ο
24Άγιος Νικόλαος,ο
307
Τοπική Κοινότητα Αγίου Νίκωνος
79Άγιος Νίκων,ο
79

Τοπική Κοινότητα Εξωχωρίου
359Εξωχώριον,το
227Στάρα,η
40Χώρα,η
92
Τοπική Κοινότητα Θαλαμών
77Θαλάμαι,αι
43Πλάτανος,ο
33Σωματιανά,τα
1

Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλης
417Αγία Σοφία,η
9Καλαμίτσι,το
24Κάμπος,ο
68Καρδαμύλη,η
300Μερόπη,η (νησίς)
0Πετροβούνιον,το
16
Τοπική Κοινότητα Καρυοβουνίου
42Δρυόπη,η
9Καρυοβούνιον,το
33
Τοπική Κοινότητα Καστανέας
102Καστανέα,η
102

Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας
111Λαγκάδα,η
111
Τοπική Κοινότητα Μηλέας
153Κάτω Χώρα,η
30Κυβέλεια,τα
21Μηλέα,η
102
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
1.399Άγιος Βασίλειος,ο
153Λεύκτρον,το
289Μάρμουτσα,τα
75Νεοχώριον,το
254Στούπα,η
628
Τοπική Κοινότητα Νομιτσή
105Νομιτσής,ο
105
Τοπική Κοινότητα Πλάτσης
346Κοτρώνιον,το
67Μπαζιγέικα,τα
32Πηγή,η
48Πλάτσα,η
173Πολιάνα,η
26

Τοπική Κοινότητα Προαστίου
364Άι Γιάννα,η
20Λάκκος,ο
15Νέον Προάστιον,το
41Πραστοβά,η
42Προάστιον,το
246
Τοπική Κοινότητα Προσηλίου
171Καλύβαι,αι
24Προσήλιον,το
147
Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλαμών
95Πύργος,ο
95
Τοπική Κοινότητα Ριγκλίων
214Άνω Ρίγκλια,τα
32Ελαιοχώριον,το
25Πλαγιάδα,η
19Ρίγκλια,τα
138
Τοπική Κοινότητα Σαϊδόνας
47Σαϊδόνα,η
47
Τοπική Κοινότητα Τραχήλας
95Τραχήλα,η
95
Τοπική Κοινότητα Τσερίων
192Γιατραίικα,τα
17Ζαχαριά,η
14Καταφύγιον,το
17Λεφτίνι,το
5Πεδινόν,το
26Τσέρια,τα
113

Φωτογραφία  - Εικόνα:    ΤΡΙΚΟΤΣΟΒΑ, το υπέροχο οχυρό των Καπετανάκηδων 

ΑΠΟ  ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  ΜΑΝΗΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΔΡ. ΜΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

                     Φωτογραφία  - Εικόνα:  ΜΑΝΗ, ΘΑΛΑΜΑΙ  Ή  ΚΟΥΤΗΦΑΡΙ,    Αγ. Βασίλειος
ΑΠΟ  ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  ΜΑΝΗΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΔΡ. ΜΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Φωτογραφία  - Εικόνα:   ΜΑΝΗ: ΣΤΟΥΠΑ   .... η Βιολετιά Αναλαμπή του Δειλινού ...
                        ΑΠΟ  ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ  ΑΡΧΕΙΟ  ΜΑΝΗΣ 

ΤΟΥ  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΗ  ΔΡ. ΜΕΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Αβραμέα -«Οτζάσις των Μελληγγών-Παρνασσός ΙΣΤ΄ 1974 
Αλεξάκης Ελ. Τα γένη και η οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης.
 Αλεξανδράκος  Δ.-  Ιστορία της Μάνης- Αθήναι  1892
Βαγιακάκος Δ.  Ο Λάμπρος  Κατσώνης και η Μάνη - Αθήναι 1994
Βαγιακάκος Δ. -  Οι  Μανιάτες της Κορσικής -  Τ. Β΄ Αθήναι  1978
Βακαλόπουλος-«Ιστορία  της  Ελληνικής  επανάστασης»  -  Αθήναι  1971
Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών- Ο Τζ. Καπετανάκης
Γρηγοράκης και η οικογένειά του- Αθήναι 1858
Γιοβάνη Χρ. « Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια»
B.S.A. 1904-5, 1906-7 και 1961
Δασκαλάκη Απ.-Η Μάνη και η Οθωμανική αυτοκρατορία-Αθήναι 1923
Δασκαλάκη Απ «Αρχεία Τζωρτζάκη Γρηγοράκη»
D. Eliopoulou - Rogan - Mani, History and monuments, Athens 1973 
Δημακογιάννης Γ.- Περιοδ. «Αδούλωτη Μάνη»
Δημητράκου - Μεσίκλη Δημ., οι Νικλιάνοι, Τ.Α. Αθήναι 1949 
Δούκα Π. -Η Σπάρτη δια μέσου των αιώνων-Ν. Υόρκη 1922
Δρανδάκης Ν.- Ανασκαφή εις το Τηγάνι της Μάνης- ΠΑΕ (1964)   
Δρανδάκης Ν.- Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης-Αθήναι 1964
Δρανδάκης Ν.- Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας- ΠΑΕ 1958
Ζακυνθινού Δ. Κουρσάροι και πειραταί των Ελληνικών θαλασσών, Αθήναι 1943
Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους»
Ηλιόπουλος Νώντας(Μνήμων)-Μάνη-Αθήνα 1977
Ημέλλου Στ. « Η περί των πειρατών λαϊκή παράδοσις» Αθήνα 1968.
Ιωάννου Γ. και  Αυρ. - Μάνη - Θησαυροί στην Τραχειά Γη - Αθήνα 1986
Καλαντζής Κ.-Η πορεία του Ιμπραήμ προς τη Μάνη- Αθήναι  1963 
Καλονάρος Πέτρος-Μάνη-Αθήνα 1981

Καργάκος Σαράντος, 2006: Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης Τόμος 1 και 2, Gutenberg

Καργάκος Σαράντος, 1998: Ζαχαριάς Μπαρμπιτσίωτης: Ο Δάσκαλος της Κλεφτουριάς. Θρύλος και Πραγματικότητα, Εκδoτικός Οίκος: Σιδέρης

Καργάκος Σαράντος, 2007: Το Βυζαντινό Ναυτικό: Η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος στην ακμή και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδoτικός Οίκος: Σιδέρης

Κάσσης Κυριάκος-Ιστορία της Μάνης-Αθήνα 1977

Κασομούλης Ν. «Απομνημονεύματα της επανάστασης των Ελλήνων» Εκδ. Κοσμαδάκη,  Αθήνα 1971.  
Κατσαφάδος Παν.-Τα κάστρα της Μαϊνης-Αθήνα 1992
Κατσικάρος Ν.-Η Βεντέτα εν Μάνη-Αθήναι 1933
Κιαπές Θ. « Το Ημερολόγιο των ναυμαχιών του ΄21» Πάτρα
Κ.Ν.Ε.Ε.Ι.Ε.(Υπ. Πολιτισμού)- Περιηγητές στη Μάνη 15ος-19ος αι.
Κόκκινος Δ. Η Ελληνική Επανάσταση, Αθήνα 1931. 
Κολοκοτρώνη Γενναίου Θ. -Απομνημονεύματα (ανέκδοτα)- Έκδ. Εμμ. Γ. Πρωτοψάλτη-Αθήναι 1955 
Κουτσιλιέρης Ανάργυρος-Ιστορία της Μάνης- Εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 1993 
Κραντονέλλη-Ιστορία της Πειρατείας (1390-1538) και (1538-1699)
Κραντονέλλη-Ελληνική Πειρατεία και Κούρσος- Αθήναι 1998
Λακωνικαί Σπουδαί  Τ. 1-11
Λεοτσίνης Γ. «Τα Κύθηρα στον Αγώνα του 1821», Κυθηραϊκή Αδελφότης, Αθήνα 1971.    
Λιγνός Α. «Αρχείο Λάζαρου και Γ. Κουντουριώτη 1821- 1832». Εκδ. Σακελλαρίου, 1967
Μαντζαρέας Νίκος - Η Καρδαμύλη και η Δ. Μάνη μέσα στους αιώνες, Αθήναι 1977
Μαντούβαλος Γ. -Στη Σκιά του Ταϋγέτου-Αθήνα 1975
Μαντούβαλος Γ.-Το οδοιπορικό των Μπουλαριών Διπόρου Μέσα Μάνης-Αθήνα 1984
Μαντούβαλος Γ- Το Διρό -Αθήνα 1977
Μεϊμάρη Ν.Γ. «Πειραταί στο Αιγαίο» Ναυτική Ελλάς.
Μέντης Κωνσταντίνος, 2004: Η Ωραιόσπηλη και Πυργοστόλιστη Μάνη, β΄ έκδοση, Εκδόσεις  Πολιτισμικής Λογοτεχνίας,  Πειραιάς
Μέντης Κωνσταντίνος, 1994: SPELOPONNESUS -. KITHIRA – ELAFONISOS, Μendis Editions, Πειραιάς  (στα Αγγλικά)·     S. PELOPONNESUS  ele sue isole «smigopelaga»,  Πειραιάς  (Ιταλικά)
Μέντης Κωνσταντίνος, 2000: ΜΟΝΕΜVΑSΙΑ  “Rosemary  of  the  East”, Ζ. Μendis Editions Cultural Literature, Piraeus
Μέντης Κωνσταντίνος, 1999: Μεσσηνία  το Καστροθώρητο  Πελαγοστάσι  της  Ανατολής,  Εκδόσεις  Πολιτισμικής Λογοτεχνίας,  Πειραιάς
Μέντης Κωνσταντίνος, 2007: Μονεμβάσια η Λουλουδοκοίμητη Καστρονησούπολη του Νότου, στ΄ έκδοση, Εκδόσεις Πολιτισμικής Λογοτεχνίας, Πειραιάς
Μέντης Κωνσταντίνος, 1993: Ελαφονήσι το Σμιγοπέλαγο Νησί, Πειραιάς, Εκδόσεις Λαφονησιώτικης Βιβλιοθήκης  
Μέξης Δ.- Η Μάνη και οι Μανιάτες- Αθήναι 1977 
Μέρτζιος Κ. και  Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος- Η Μάνη στα Αρχεία της Βενετίας(1611-1674)
Μπαστιά Κωστή- Ο Παπουλάκος- Ν. Υόρκη 1951
Μυριβήλης Στρ. -Ο Ταϋγετος, το αρσενικό βουνό. Πελ/κά Στ΄ 1962
Ντόκος Κων/νος: Επαναστατικές κινήσεις εις Μάνην.
Οικονομάκου Γρ.-Μανιάτικα μοιρολόγια(6) Λαογραφία ΙΙ (1934-37)
Παναγιωτούνη Π. Η Μάνη και ο Μανιάτης ποιητής Νικήτας Νηφάκος(1748-1818) Αθήνα 1971.
Πασαγιάννης Κ. -Μανιάτικα Μοιρολόγια καιΤραγούδια-Αθήνα1928 
ΠΑΤΡΙΚ ΛΗ ΦΕΡΜΟΡ - Μάνη - Αθήνα 1972
ΠΑΤΡΙΚ ΛΗ ΦΕΡΜΟΡ - Τα σπήλαια της Μάνης 
Παυσανίας-Ελλάδος,Περιήγησις/Λακωνικά-Εκδ.Κάκτος - Αθήνα 1992
Πελ/κά Τ. 1-6.
Πελοποννησιακή Εγκυκλοπαίδεια.
Πετροχείλου Άννα - Τα σπήλαια Δυρού Μάνης - Αθήνα   
Πολίτης Κ.-Οι πειραταί των Θαλασσών-Αθήναι 1932
Πουκεβίλ: «Ταξίδι στο Μοριά».  
Πουλατζά Αριστ.- Οι Αμαζόνες της Μάνης - Ηώς, Νο 66-70, 1963 
Ρίσπεν: Μεγάλη Ελληνική Μυθολογία Α, Β
Σάθας Κ. «Τουρκοκρατούμενη Ελλάς» -Αθήναι 1869
Σάθας Κ. Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας.
Σάϊτας Γ.-Μάνη - Αθήνα 1992
Σακελλαρίου Μ.- Η Πελ/σος κατά την Δευτέρα Τουρκοκρατίαν-Αθήναι 1939
Σίμψα Μ. «Το ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων». 
Σιμόπουλου: «Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα» Τομ. Α, Β Εκδ.Επτάλοφος, Αθήνα 1970-73-75. 
Σπήλιου: «Ταξίδι του Δήμου και του Νικολό Στεφανόπολι».
Συριόπουπου: Η Προϊστορία της Πελ/σου, Εστία, Αθήνα 1964.  
Τερτσέτη: «Τα απομνημονεύατα του Κολοκοτρώνη».
Το «Χρονικό του Μορέως»-Εκδ. Δ. Δημητράκου, Αθήναι 1940
Ταρσούλη Αθηνά-Κάστρα και Πολιτείες του Μοριά- Αθήναι 1934                                                                          
Τρικούπης Σπ. Ιστορία τομ. Α΄
Φέρμορ Λη-Μάνη (επιμ. Μάσβουλας Μ.) - Αθήναι 1972
Χιώτης Π. «Ιστορία του Ιονίου Κράτους». 1868 
Φωτογραφία  - Εικόνα:  ΓΥΘΕΙΟ: Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΑΗ

Φωτογραφία  - Εικόνα: Δρύαλος: Η «Δίδυμη» εκκλησία


Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ        Σ Μ Ι Γ Ο Π Ε Λ Α Γ Ο Υ
Διάθεση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ      Τηλ. 2106029974, 6974933564, info@toubis.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ       ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ  6,  ΠΛΑΚΑ  - ΑΘΗΝΑ,   ΤΗΛ. 2103234527

Διάθεση στη Μάνη: τηλ-fax. 2733 0 53670, κιν. 6978 991863 


  • ΒΙΒΛΙΑ   ΜΑΝΗΣ,   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  • Ν. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
  • ΚΥΘΗΡΩΝ, ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ,  ΒΑΤΙΚΩΝ Κ.Α.


                        


                          

BOOKS:  MANI, MESSINIA, LACONIA, S. Peloponnesus 

Monemvasia, Kythera, ELAFONISOS, Vatika 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.